SAMU - Salon historiallinen museo

Tutustu museokohteisiin

Museo- ja mediakasvatus

Museoiden keskeinen tehtävä, kulttuuriperintökasvatus, kattaa museopedagogiikan ja kulttuuriympäristökasvatuksen.

SAMUn mediakasvatuksen lähtökohtana käytetään mediataiteilija Markus Renvallin kehittämää medialeikki-menetelmää. Medialeikki on lapsilähtöistä, kannustavaa ja sallivaa oman median tuottamista.

Lasten tekemiin medialeikkivideoihin voi tutustua Meidän medialeikki -sivustolla.